จุดให้บริการ eduroam

สำหรับแขกผู้มาเยือนสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ปัจจุบันสถาบันมีจุดบริการ WiFi:eduroam ครอบคลุมทุกอาคารทั้งสถาบัน มีจำนวนทั้งหมด 80 จุด ได้แก่

– อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
– อาคารสิทธิผล
– อาคารกรมพระสวัสดิฯ
– อาคารวิศววัฒน์
– อาคารกิจการนักศึกษา
– อาคารเรียนรวม
– อาคารประพรรดิจักรกิจ
– อาคารสุรภัฎพิสิษฐ์
– อาคารสมโชค

สถานที่(มหาวิทยาลัย)ให้บริการ eduroam ในประเทศไทย

สำหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสามารถใช้เครือข่าย eduroam เมื่อไปเยือนมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน โดยสามารถตรวจสอบหน่วยงานที่เปิดบริการได้จาก สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)

เว็บไซต์ผู้ประสานงานในระดับภูมิภาค